Niotoetsen.nl werkt voor ouders en scholen die behoefte hebben aan een professioneel afgenomen en geïnterpreteerde NIO-toets. Op zowel ouders als docenten rust een grote verantwoordelijkheid om een kind een passend schoolniveau te adviseren.  De verantwoordelijkheid om de leerling uitdaging en groei te bieden, maar het kind ook niet te overvragen en te laten ‘verdrinken’. Op ons huiswerkinstituut werken wij dagelijks met scholieren uit het voortgezet onderwijs, waardoor wij zien wat de vervelende gevolgen kunnen zijn van een verkeerd schoolniveau. Wij helpen daarom zowel ouders als leerkrachten graag met extra informatie over de mogelijkheden van de leerling.

VOOR OUDERS

Basisschool: voor de juiste schoolkeuze
U weet wat uw kind in zijn/haar mars heeft. Maar komt dit er op school wel voldoende uit? Soms hebben ouders of leerkrachten het idee dat een bepaald schoolniveau passend zou zijn, maar wordt dat niet ondersteund door de CITO-scores. Dan kan extra informatie over de leerpotentie van het kind een welkome aanvulling zijn in de bepaling van het schooladvies.  De NIO-toets, een onafhankelijke intelligentietest, kan zowel ouders als school een extra handvat en een second opinion bieden voor het bepalen van een passend schoolniveau.

Middelbare school: bij onduidelijkheid over het juiste schooltype
Zit uw kind op de middelbare school maar is er onduidelijkheid of hij/zij wel op het juiste niveau werkt? Lijkt er sprake van onderpresteren of een laatbloeier? Denkt de school dat uw kind naar een ander niveau moet overstappen maar is er twijfel of dit een goede beslissing is? Tot en met de derde klas van de middelbare school is het mogelijk om de NIO-toets te gebruiken voor een indicatie van het bij uw kind passende onderwijsniveau.

Inschrijven

 

VOOR SCHOLEN

Basisonderwijs
Nu de verantwoordelijkheid voor het schooladvies in zijn geheel bij de basisschool, vaak de leerkracht van groep 8, ligt, zien we een groeiende behoefte aan extra informatie voor het formuleren van het schooladvies. Leerkrachten vinden het fijn om in het adviesgesprek met ouders meer informatie te kunnen betrekken dan alleen de CITO-scores. In groep 8 wordt de NIOtoets daarom tegenwoordig vaak ingezet om het schooladvies te ondersteunen. De NIO kan ook worden gebruikt om te bepalen of een kind straks binnen het voortgezet onderwijs behoefte heeft aan extra ondersteuning. Wij zijn gespecialiseerd in het afnemen van de NIO in zowel groepsgewijze als individuele situaties.

Voortgezet onderwijs
In de klassen 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs komt het voor dat het leerlingen niet lukt hun geadviseerde schoolniveau waar te maken (onderpresteren), of dat zij het juist beter doen dan verwacht (laatbloeiers).  Dan kan de NIO, eventueel in combinatie met andere toetsen, worden gebruikt om te bepalen of een leerling nog op zijn plaats is binnen het gekozen onderwijsniveau. Wij hebben ervaring in het adviseren en uitvoeren van toetsen rondom deze problematiek – neem gerust contact op met OC Het Kabinet voor  advies en een offerte op maat.