Veelgestelde vragen

Over inschrijven
Over de test
Over de uitslag

Over inschrijven

Vraag: Mijn kind is dyslectisch. Wordt daar rekening mee gehouden?

Antwoord: Ja, als u op het inschrijfformulier aangeeft dat uw kind dyslectisch is, krijgt uw kind (indien gewenst) een vergrote versie van de NIO-toets. Wij mogen uw kind niet meer tijd geven om de toets te maken, en wij mogen de toets ook niet voorlezen. Overigens doet de NIO-toets veel minder een beroep op de leesvaardigheid dan de CITO-toets.

Vraag: Mijn kind heeft dyscalculie. Wordt daar rekening mee gehouden?

Antwoord:  Onze orthopedagogen zullen bij de interpretatie van de NIO-uitslagen rekening houden met de bekende invloed van dyscalculie op de resultaten.
De NIO-toets voorziet helaas niet in een andere versie voor leerlingen met dyscalculie. Ook mogen deze leerlingen geen rekenmachine gebruiken.

Vraag: Is het zeker dat de basis- en of de middelbare school iets gaat doen met de uitslag van de NIO-toets?

Antwoord: Veel basisscholen kennen de NIO-toets en kunnen de uitslag interpreteren. Wij kunnen echter niet garanderen dat de basisschool haar advies zal aanpassen aan de uitslag. Wilt u dit zeker weten, overleg dan vóór u zich inschrijft met uw basisschool.

Vraag: Mijn kind heeft al een NIO-toets gedaan dit schooljaar. Kan ik hem dan wel inschrijven?

Antwoord: Nee, dat kan niet meer. De NIO-toets kan maar eenmaal per jaar worden afgenomen. Hiermee volgen we de richtlijnen die zijn gegeven in de handleiding door de auteurs van de NIO (Van Dijk & Tellegen) en volgen we tevens de onderschrijving van deze richtlijnen door de uitgever van de NIO (Boom testuitgevers). Wilt u een second opinion voor de reeds afgenomen NIO, bezoekt u dan onze site www.wisctest.nl. Hier vindt u meer informatie over een alternatief voor de NIO.

Vraag: Mijn kind zit in groep 7. Kan hij/zij ook een NIO-toets doen?

Antwoord:  Nee, de NIO-toets is niet bedoeld en niet genormeerd voor kinderen van groep 7 en jonger.

Vraag: Tot wanneer kan ik mij inschrijven voor een test?

Antwoord: Zolang het testmoment zichtbaar is op de kalender, is de kans groot dat er nog plaats is. Zodra u een officieel inschrijvingsbewijs per e-mail terugkrijgt, bent u zeker van een plaats. De inschrijving sluit om 21:00 uur op de dag voorafgaande aan de test.

Vraag: Ik voed mijn kind alleen op. Moet ik dan ook twee handtekeningen op het inschrijfbewijs hebben?

Antwoord: Dat ligt eraan:

  • Als u gescheiden bent heeft u nog steeds twee handtekeningen nodig.
  • Als u officieel alleen de ouderlijke macht hebt, bijvoorbeeld omdat uw partner is overleden, dan moet u in plaats van de tweede handtekening een kopie meenemen van een verklaring waaruit blijkt dat u alleen de ouderlijke macht heeft over uw kind.

Vraag: Kan ik mijn kind ook op een latere datum een test laten maken?

Antwoord: Ja, als u na de weergegeven testdata een NIO-toets wilt laten afnemen kunt u ons bellen voor een afspraak.

Over de test

Vraag: Wat gebeurt er als ik het inschrijfbewijs vergeet mee te nemen, of als het inschrijfbewijs niet voldoende ondertekend is?

Antwoord: Dan kunnen wij uw kind helaas niet laten deelnemen aan de toets.

Wij kunnen onze administratie vragen om een open plaats op een andere toetsdag te vinden of uw geld te retourneren. Let wel: om misbruik van deze regeling te voorkomen kan dat alleen als u zich met uw kind meldt op de toetstijd, -datum en –plaats waarvoor u ingeschreven en betaald hebt.

Vraag: Wat gebeurt er als ik te laat kom?

Antwoord: Dan kunnen wij uw kind helaas niet laten deelnemen aan de toets. De toets start exact op de opgegeven tijd. Het heeft dus ook geen zin om te bellen met de toetslocatie als u te laat dreigt te komen.

Vraag: Hoe wordt de NIO afgenomen?

Antwoord: De NIO is een schriftelijke toets. Uw kind moet de antwoorden op vragen uit een testboekje aanstrepen op een antwoordformulier. Meer informatie kunt u vinden in de NIO Ouderbrochure  op onze website.

Vraag: Hoe groot zijn de groepen waarin de NIO wordt afgenomen?

Antwoord: De NIO is bedoeld als klassikaal af te nemen test. Wij nemen de NIO af in groepen van maximaal 10 kinderen.

Vraag: Moet/Mag ik mijn kind iets te eten en drinken meegeven?

Antwoord: Nee, dat is niet nodig. De test duurt slechts 2 uur en er wordt een korte eet- en drinkpauze gehouden waarin uw kind iets lekkers krijgt van ons. Mocht uw kind een allergie hebben, dan is het wel verstandig om iets kleins te eten mee te geven. Tijdens de test zal (indien nodig) ook een korte plaspauze gehouden worden.

Vraag: Waar kan ik zelf verblijven tijdens de test?

Antwoord: Wij verzoeken de ouders tijdens de test gezellig even te winkelen/koffie te drinken in de aangrenzende winkelstraten. Er is namelijk geen wachtruimte of lobby in ons pand. Ouders krijgen van de medewerkers een tijd mee waarop zij zich weer moeten melden op de testlocatie.

Vraag: Hoe weet ik wanneer mijn kind klaar is met de test?

Antwoord: U krijgt van onze medewerkers een tijdstip waarop u zich weer moet melden op de testlocatie. Voor die tijd bellen of aanbellen raden we met klem af, aangezien dat kan de concentratie tijdens de toets nadelig kan beïnvloeden.

Over de uitslag

Vraag: Wanneer krijg ik de uitslag van de toets?

Antwoord: Wij streven ernaar u binnen 2 werkdagen de uitslag per e-mail toe te sturen. Daarna ontvangt u ook de uitslag per post, met een handtekening van de orthopedagoog. Op uw inschrijfformulier kunt u lezen wanneer u de uitslag kunt verwachten.

Vraag: Ik ben ontevreden met de uitslag van de toets. Kan ik nu mijn geld terugkrijgen?

Antwoord: Nee. Wij kunnen natuurlijk niet garanderen dat uw kind op de NIO-toets beter scoort dan op een andere toets.

Vraag: Welke score moet mijn kind halen voor een bepaald schoolniveau?

Antwoord: De NIO uitslag bestaat uit een intelligentiescore en een geadviseerd schoolniveau. De basisschool bepaalt óf zij de uitslag van de NIO willen meenemen in hun overwegingen en zo ja, hoe zij de scores en niveaus verwerken in hun advies. U bent hiervoor dus afhankelijk van de basisschool – aan de scores van de NIO kunnen geen rechten op bepaalde schoolniveaus worden ontleend. Het is dus aan te raden eerst met uw basisschool te overleggen, voordat u zich inschrijft voor de NIO.

Vraag: Maken jullie de uitslag bekend aan de basisschool van mijn kind?

Antwoord: Nee, wij maken de uitslag alleen bekend aan u. Ook als de school ons belt zullen wij nooit zonder met u te overleggen informatie over de uitslag van de toets geven.

Vraag: Ben ik verplicht om de uitslag aan school te laten zien?

Antwoord: Nee, u bent daartoe niet verplicht. U hoeft zelfs niet te laten weten dat u de toets laat afnemen.

Vraag: Waaruit bestaat de uitslag van de NIO-toets?

Antwoord: De uitslag van de NIO-toets bestaat uit;

  1. het scoreformulier van uw kind waaruit u het schoolniveau kunt aflezen;
  2. een uitlegblad dat u zal helpen met het aflezen van het schoolniveau van uw kind.

Vraag: Mijn kind zegt dat hij/zij veel opgaven niet heeft afgekregen. Is dat erg?

Antwoord: De NIOtoets is ontworpen voor leerlingen van groep 8 t/m klas 3 van de middelbare school. Het is dus volkomen normaal dat leerlingen van groep 8 niet alle opgaven afkrijgen.

Vraag: Mijn kind zegt dat hij/zij opgaven heeft gegokt. Is dat erg?

Antwoord: Nee, dat is niet erg.

Vraag: Het advies dat uit de NIO komt is toch niet hoger dan het CITO-advies. Wat nu?

Antwoord : Dit betekent dat de leervorderingen (CITO) in overeenstemming zijn met de capaciteiten (NIO) van uw kind, en dat de basisschool toch echt ‘eruit heeft gehaald wat erin zit’. Als de NIO lager uitvalt dan de CITO, bent u overigens aan niemand verplicht dit openbaar te maken, ook niet aan de basisschool.

Vraag: Ik zie dat de NIO-uitslag niet alleen een totaalscore, maar ook een ‘verbale’ en een ‘symbolische’ score geeft. Wat is de betekenis van die scores?

Antwoord: De verbale score geeft aan hoe goed uw kind is met taal: herkent uw kind synoniemen, kan hij/zij redeneren met taal en kan het verbanden leggen tussen woorden?

De symbolische score geeft aan hoe goed uw kind is met cijfers en figuren: kan hij/zij verbanden leggen tussen getallen, heeft hij/zij ruimtelijk inzicht en kan hij/ij strategieën bedenken?

Vraag: Ik weet, ondanks het uitlegblad, niet zo goed hoe ik de uitslag moet lezen.

Antwoord: Als u de NIO-toets op of door OC Het Kabinet heeft laten afnemen kunt U altijd contact opnemen met een van onze orthopedagogen om de uitslag telefonisch te bespreken. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 9.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 030 214 53 95.

Als de NIO-toets op school is afgenomen kunt u met uw vragen op school terecht; school kan u eventueel in contact brengen met het testbureau dat de NIO-toets heeft afgenomen.